Edelweiss von Sbaritz - Zkoušky


Jarní svod loveckých psů
Hodnocení: Typ - typický, Zbarvení - jednobarevné, Síla kostrý - střední, Chrup - úplný, Skus - nůžkový, Kvalita srsti - standardní, Povaha - klidná, OH 30 cm, Barva oka - tmavá, Ucho - normální, Čenich - normální. 
Datum: 12.4.2014; Místo: Černá Hora  (OMS Blansko)

 

Barvářské zkoušky - BZ
  Disciplína Výsledná známka
1. Vodění na řemeni 4
2. Odložení (volně) 4
3. Práce na pobarvené stopě zvěře
(nejméně 12 hod staré)
3
4. Následování (volně) 3
  Počet získaných bodů 74 (I.cena)
Datum: 7.9.2014; Místo: Švábenice (OMS Vyškov)

 

Krajowy konkurs jamników króliczych 
  Disciplína Výsledná známka
1. Vyplašení králíka z nory 4
2. Způsob hledání králíka v noře 4
3. Lovecká náruživost 4
4. Hlas: vytrvalost a rytmičnost 4
5. Poslušnost, rozkaz 4
  Počet získaných bodů 100 (I.cena)
Datum: 15.8.2015; Místo: Biskupin (PZL - Bydgoski Zarzad Okregowy)

 

Memoriál Miloše Doubka
Barvářské zkoušky honičů - BZH
  Disciplína Výsledná známka
1. Vodění na řemeni 4
2. Odložení volně 4
3. Dosled černé a vysoké zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě
a) na řemeni
4
4. Chování u střelené zvěře 2
5. Poslušnost 4
  Počet získaných bodů 176 (II.cena)
Datum: 3.10.2015; Místo: Černá Hora (OMS Blansko)