Originelle Prinzess - Zkoušky zkoušky -
 
  Disciplína Výsledná známka
1.    
2.    
3.    
4.    
  Počet získaných bodů ... (...cena)
Datum: ....; Místo: .... (OMS ......)