Theresia Maria von Sbaritz - Zkoušky


Zkoušky vloh - ZV
  Disciplína Výsledná známka
1. Nos

4

2.

Hlasitost

4

3.

Poslušnost

4

4.

Chování po výstřelu

4

5.

Vodění na řemeni

4

6.

Slídění

4

7.

Stopa živé zvěře

4

8.

Stopa vůdce

4

 

Počet získaných bodů

184 (I.cena)

Datum: 29.5.2021; Místo: Slavice (OMS Třebíč)
 

Zkoušky norování - ZN
  Disciplína Výsledná známka
1. Ochota k práci 4
2. Hlasitost 4
3. Vytrvalost 4
4. Rychlost 4
 

Počet získaných bodů

84
Rychlost = 10 sekund
Datum: 26.6.2021; Místo: Drahanovice (OMS Olomouc) 


Zkoušky vyhledání a vyhánění zvěře z houštin - ZVVZ
  Disciplína Výsledná známka
1. Vyhánění zvěře z houštin
b) od nohy
3
2. Chování po výstřelu 4
3. Poslušnost 4
4. Vodění
a) na řemeni
4
5. Chování na stanovišti v lese
a) na řemeni
4
 

Počet získaných bodů

76 (I.cena)
Datum: 7.8.2021; Místo: Litner Bzenec (OMS Hodonín)