Vindobona von Sbaritz - Zkoušky .....zkoušky -
 
  Disciplína Výsledná známka
1.    
2.    
3.    
4.    
  Počet získaných bodů  .. (...cena)
Datum: .......; Místo: ......... (OMS ........)