Brok z Kosovské samoty - Zkoušky


Jarní svod loveckých psů
Hodnocení: Typ = typický, Zbarvení = jednobarevný, Síla kostry = silná, Chrup = úplný, Skus = nůžkový, Kvalita srsti = standardní, Povaha = klidná, Barva oka = tmavá, Čenich = normální.
Datum: 16.4.2006; Místo: Bratčice (OMS Brno-venkov)


Zkoušky vloh - ZV
  Disciplína Výsledná známka
1. Nos 4
2. Hlasitost 3
3. Poslušnost 4
4. Chování po výstřelu 4
5. Vodění na řemeni 4
6. Slídění 3
7. Stopa živé zvěře 3
8. Stopa vůdce 3
  Počet získaných bodů 162 (I.cena)
Datum: 13.5.2006; Místo: Brno Líšeň (OMS Brno-město)

Zkoušky norování - ZN
  Disciplína Výsledná známka
1. Ochota k práci 4
2. Hlasitost 3
3. Vytrvylost 4
4. Rychlost 4
  Počet získaných bodů 78
Datum: 19.8.2006; Místo: Hostěradice (OMS Znojmo)

Lochovecký pohár 2007 - vítěz IV. ročníku
Barvářské zkoušky - BZ
  Disciplína Výsledná známka
1. Vodění na řemeni 3
2. Odložení (na řemeni) 3
3. Práce na pobarvené stopě 
(nejméně 12 hod staré)
4
4. Následování (na řemeni) 3
5. Nahánění 4
  Počet získaných bodů 105 (I.cena)
Datum: 21.7.2007; Místo: Slavičín (OMS Zlín)

Lochovecký pohár 2007 - vítěz IV. ročníku
Zkoušky norování - ZN
  Disciplína Výsledná známka
1. Ochota k práci 4
2. Hlasitost 4
3. Vytrvylost 4
4. Rychlost 4
  Počet získaných bodů 84 
Datum: 21.7.2007; Místo: Slavičín (OMS Zlín)

Lesní zkoušky - LZ
  Disciplína Výsledná známka
1. Nos 4
2. Hlasitost 4
3. Poslušnost 3
4. Chování po výstřelu 4
5. Vodění na řemeni 4
6. Slídění 4
7. Následování 3
8. Práce na pobarvené stopě 
(1-4 hod staré)
4
9. Odložení 3
10. Nahánění 4
  Počet získaných bodů 233 (I.cena)
Datum: 8.9.2007; Místo: Švábenice (OMS Vyškov)

Barvářské zkoušky honičů - BZH
  Disciplína Výsledná známka
1. Vodění na řemeni 2
2. Odložení na řemeni 1
3. Dosled černé a vysoké zvěře 
na uměle 
založené šlapané nepobarvené stopě
a) na řemeni
2
4. Chování u střelené zvěře 4
5. Poslušnost 4
  Počet získaných bodů 145 (III.cena)
Datum: 23.9.2007; Místo: Černá Hora (OMS Blansko)