Včelařství

Rok 2018

Otevřená česna na plno se mi vymstila tím, že v jednom úle si udělala své hnízdo myš a likvidovala včelám jejich dílo a zásoby. Myš jsem odchytl do pasti a česna uzavřel. Uidíme, zda včelstvo zimu přežije. Myš dokázala přežít i trojí podzimní fumigaci.


Rok 2017

V průběhu roku 2017 jsem obhospodařoval 7 úlů a podařilo se mi oddělit 9 oddělků.
Medný výnos byl nižší a ovlivněn velmi chladným a deštivým jarem, které znemožnilo včelám využít snůšku z ovocných stromů a jarních luk.
V některých úlech bylo medu jako v předchozích letech, jiné však byly zcela prázdné.

Med obvykle med stáčím kolem 20 července, letos jsem však medobraní posunul až na začátek srpna, kvůli vyššímu obsahu vody v medu.
 

Rok 2016

V průběhu roku 2016 se podařilo mé ženě zachytit včelí dělnice na několika fotografiích.
  
 

V průběhu roku 2016 se mi včely několikrát vyrojily a to především z důvodu mé pracovní nepřítomnosti koncem dubna a všech následných událostí. Přesto se podařilo vyprodukovat 11 ks včelích oddělků a koncem července jsem stočil zhruba 80 kg medu. Poprvé jsem také vyzkoušel vyrobit pastovaný med.

 


 

Rok 2015

Hoffmanovy rámky jsou velmi zajímavým a starým vynálezem ve včelařství. Boční loučky jsou v horní části rozšířené a tím určují velikost mezi-plástové mezery.

 


Plásty s medem by měly být před medobraním zavíčkovány. Voskové víčko je puncem medu a je známkou správného vyzrání medu. Každý plást by měl být při medobraní zavíčkován minimálně z 1/3. V případě, že tak není, je med nevyzrálý, obsahuje vyšší % vody a po medobraní by mohl i kvasit.

 


12.7.2015 - Stočil jsem 97 kg medovicového medu a tím jsem ukončil letošní medobraní s průměrným ročním výnosem 27,5 kg medu na jedno včelstvo.
Nyní začíná fáze krmení a podletního léčení včel.

 


O víkendu 6.-7.6.2015 jsem měl možnost pobýt na Slovensku a přenocovat ve včelařském skanzenu Včelárska paseka. Byl zde k vidění kus včelařské historie, který jsem si náležitě užil, zejména různé figurální úly, vyřezávané kláty, košnice, apod.

 

 

 

 


9.6.2015 jsem stočil další letošní med. Jeho barva prozrazuje, že začíná tmavnout a přichází tedy doba medovice.


27.5.2015 Dnes jsme vyklízeli kočovný včelín po tchánovi a objevili zde obrovský roj. Jelikož zde včely od začátku jara nebyly, jednalo se o včely, které uletěly včelařům z okolí. Včely zde již musely být několik dní, neboť měly postaveno něco díla. Roj jsem odchytil a usadil. Následně proběhne léčení, pak vyšetření a uvidíme.  

   


24.5.2015 - Dnes jsem od svých čtyřech včelstev stočil 53 kg kvalitního květového medu, který pochází z okolních luk a zahrad. Květový med obsahuje velké procento fruktózy a lehce voní typickými jarními květy. Bude záležet na dalším průběhu povětrnostních podmínek, jestli budou moci včelky dále nanosit i něco z lípy a medovici z lesa.

 


Letošní rok jsem započal podniknutím několika pro mne nových kroků vedoucí k zamezení rojové nálady u včelstev. Jedná se především o prohození nástavků (horní dospod, spodní nahoru) v předjaří, následuje včasné rozšíření a taktéž vložení stavebních rámků a mezistěn.  Také jsem zřídil plemenáče na "rozchování" mladých matek.

 

 


Rok 2014

8.5.2014 jsem ze své včelnice stočil letošní první med. Toto medobraní mi přineslo 26 kg jarního květového medu. Využil jsem také slunce a pomocí slunečního tavidla vytavil 2 kg vosku z loňského díla a voští. Můj mladší synek František mi pomáhá alespoň s konzumací.
 


Bohužel i přes letošní provedená protirojová opatření došlo k vyrojení. Včely zůstaly v původních nástavcích a do nabídnutých nástavků naplněných novými mezistěnami se nerozšířily. Na mezistěnách nebylo dostatečně rychle postaveno dílo, ačkoliv je včely dostaly dost brzy a nastala silná snůška z řepky. Do budoucna vyzkouším metodu chovu trubců a mezistěny a souše vkládat jinak než do prázdného nástavku.  
 


3.5.2014 společně se mnou "zavčelařil" i můj starší synek Denis.  
 


Protože nám včeličky kromě žihadel darovaly dostatek medu a vosku, musí být o ně poctivě postaráno. Včelstva jsem zakrmil (každé 15-ti kg cukru), léčil je v podletí kyselinou mravenčí odparem a následně na podzim trojnásobnou fumigací proti roztoči kleštíku včelímu (Varroa destructor), aby je sužoval co nejméně.
.
 


 Týden 0d 20.července pro mne znamenal medobraní a s ním spojené odvíčkování plástů a vytáčení medu. Kromě desítek včelích žíhadel jsem sklidil téměř 80 kg kvalitního hustého včelího medu, který nádherně voní okolním lesem a loukami.


Rok 2013 mne ve včelaření velice prověřil, neboť díky mé nezkušenosti a nepříliš šťastnému počasí na jaře a začátkem léta 2013, se mi včely velice rojily. Z pěti přezimujících včelstev se nakonec vyrojilo 7 rojů. Jeden den po příjezdu z práce domů jsem při pohledu ke včelnici téměř zkolaboval, neboť na vedlejším stromě viselo 5 čerstvých rojů. Nakonec vše dobře dopadlo, všechny roje byly odchyceny a usazeny. 


Nejslabší včelstvo zimu 2012/2013 nepřežilo a k mé lítosti s ním padla i mladá nadějná matka z Jabloňan.


Novými matkami a oddělky jsem v podletí 2012 rozšířil včelnici na maximální počet 6 včelstev. 6 včelstev jsem nakonec, po peripetiích s vykrádáním zimních zásob, i zazimoval.


Polovina roku 2012 pro mne znamenala založení vlastní včelnice. Zakoupil jsem první nástavkové úly rámkové míry 39¤24 cm. V podletí jsem zakoupil dvě oplodněné matky včely medonosné kraňské (Apis mellifera carnica) z chovatelské stanice včelích matek v Jabloňanech.


Se včelařením jsem začal docela nedávno. I když mne tato disciplína fascinovala již velmi dávno, neměl jsem buď správné podmínky anebo mi chyběl učitel, který by mne do ní zasvětil. Vše se však změnilo mým přestěhováním do Novičí v roce 2011. Velká zahrada mi umožnila zřídit si svoji včelnici a otec mé ženy, sám dlouholetý zkušený včelař, mne zavedl do praxe včelaře.